כל מידע, נתונים, תוכן, תוכנה, מוצרים ושירותים ניתנים באתר זה ובאתרים הקשורים אליהם על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי זמין "ללא כל תנאי, ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש ובין מכל משתמע, מלבד כנדרש. על פי החוק החל, לרבות כל אחריות לסחירות, התאמה למטרה או שהתוכן עדכני או שאינו מופעל מחדש או שעונה על ציפיות המשתמש.

Orbit Network Inc. לא תהיה אחראית למשתמש או לצד ג 'כלשהו בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות רווחים אבודים ונזקי רכוש המתמחים בפלטפורמות המסחר, גם אם הומלץ כי קיימת אפשרות לנזקים כאמור ולא Orbit Network Inc. תישא באחריות לעיכוב או אי מתן מידע, שירות או כל ביצועים אחרים. בשום מקרה לא תחול האחריות הכוללת של מסלול לכל הנזקים, ההפסדים וסיבות הפעולה הנובעות מהשימוש באתר. ל- Orbit Network Inc. אין שליטה על תוכן מסוים, כולל חדשות או פרסומות בשידור חי ותכנות אחרות, בין אם באתר ובאתר הכלול. שום דבר בכל תנאי השימוש הללו לא יוצר התחייבות מצד אורביט רשת בע"מ לבצע אחריות או להתחייב בכל אחריות הנובעת משימוש, פרסום או שידור של תוכן כזה.

אתר זה הוא רכושו האישי של אורביט רשת בע"מ. אנו שומרים על הזכות לנתר כל גורם או גורם כלשהו מאתר האינטרנט. כניסה לאתר לאחר שנאסר תהווה מעשה של הסגת גבול. האתר וכל החומרים המתפרסמים בו, כולל, אך לא רק, מאמרים, יישומים אינטראקטיביים וקליפי מדיה (המכנים ביחד "התוכן") מוגנים בזכויות יוצרים ונמצאים בבעלות רשת אורביט ואינם עוקבים אחר פתיחת ה- blockchain שלנו פלטפורמות המקור או מורשי הרישיון שלה. אינך יכול לשנות את התוכן או לפרסם מחדש, להעביר מחדש או להפיץ באופן ישיר או באמצעות קישורים של תוכן כלשהו לגורם שלישי למעט לשימושך האישי, הלא מסחרי, כמותר ברשיון שהוענק לעיל. מובן כי חלקים מהתוכן הזמין באתר הם תוכן חדש וככאלה לא הושגו מאנשים או גופים לצורך השימוש בשם, בדמות או בסימנים מסחריים. זוהי חובתך הבלעדית לקבוע אם השימושים שלך דורשים שחרורים או אישור להשיג מהדורות אלה.

אורביט רשת בע"מ אינה מאפשרת לאף אחד לרשום יותר מחשבון אחד בפלטפורמה שלנו. משתמשי הדגמה יכולים ליהנות מחשבון בחינם לכל היותר של 10 יום. אנו עוקבים אחר 5 רישיונות מקצועיים וחוקיים שונים באזורים גיאוגרפיים שונים מכיוון שאנו מכבדים לחלוטין את כל התקנות וההוראות של כל מדינה. על כל המשתמשים לעבור על נוהל KYC ו- AML.